Ako dlho trvá adaptácia?

To je veľmi individuálne a závislé od dieťatka aj jeho rodičov. Niekomu trvá adaptácia týždeň a niekto potrebuje aj mesiac – dva. Občas sa stáva, že dieťa sa adaptuje skôr, ako jeho mamina, ktorá na odlúčenie ešte nie je pripravená ☺ Všetko prispôsobíme potrebám vášho dieťatka, tak aby adaptácia prebehla hladko a bez zbytočných stresov. V prvom týždni je prítomnosť rodiča vítaná, avšak v záujme úspešnej adaptácie sa ju snažíme v rámci možností minimalizovať. Počas adaptácie sa dieťa nezúčastňuje aktivít mimo priestorov škôlky (výprava do lesa).

Koľko detí a sprievodkýň je v kolektíve?

Pracujeme v malom kolektíve. Maximálny počet je 17 detí na tri sprievodkyne.

Kedy začíname a koľko škôlka trvá?

Začíname každý deň o 8.00 hod.  V prípade poldenného Montessori programu končíme o 13.00 hod. a v prípade celodenného programu o 17:00

Čo je zarátané v poplatku?

Poplatok zahŕňa poldenný program (8:00 – 13:00), resp. celodenný program (8:00 – 17:00) pre dieťa. Strava sa účtuje zvlášť v sume 5,5€ na deň, v ktorej je desiata, obed a olovrant. Krúžková činnosť je zarátaná v cene celodenného programu. Sezónne športové kurzy a preprava mikrobusom nie je zarátaná v cene.

Akú stravu ponúka škôlka?

Stravu máme zabezpečenú externe cez dodávateľa Zdravé bruško. V prípade, že deti majú intoleranciu alebo alergiu na určitú potravinu, vieme v našej bilingválnej škôlke ponúknuť vhodnú diétu. https://zdravebrusko.sk/

Kam sa chodieva na čerstvý vzduch?

Ku škôlke patrí uzavretý dvorček, kde trávime pravidelne čas od cca 11.00 do 12.00 hod. 1x týždenne navštevujeme rôzne miesta v okolí – Koliba, Železná studnička, múzeá, knižnice, čajovňa a pod. Pravidelné going-outy mimo škôlky a pobyt vonku za každého počasia.

Aký je harmonogram dňa?

Brány škôlky sú otvorené od 8:00 do 17:00.
08:00 - 10:00. Montessori blok
 • 08:00 - 09:00  Príchod detí
 • 09:00 - 09:15  Ranné privítanie
 • 09:15 - 10:15  Práca s montessori didaktickým materiálom
 • 10:15 - 10:40  Desiata (hygiena, stolovanie, stravovanie)
 • 10:45 – 11:00  Elipsa
 • 11:00 - 12:15  Pobyt vonku, vychádzka, školský dvor
 • 12:15 – 12:45  Obed (hygiena, stolovanie, stravovanie)
 • 12:45 – 13:00  Odchod detí domov z poldenného programu.
 • 13:00 – 14:30  Príprava na spánok, edukačná činnosť, predškolská príprava
 • 14:30 – 15:00  Vstávanie, hygiena
 • 15:00 – 15:30  Olovrant (hygiena, stolovanie, stravovanie)
 • 15:30 – 17:00  Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, edukačné aktivity, krúžková činnosť, pobyt vonku, odchod detí domov
 • 17:00  Ukončenie prevádzky

Je možné nastúpiť v priebehu roka?

Pokiaľ to kapacity dovoľujú, je možné nastúpiť aj počas roka. Postupne sa však na škôlku tvorí zoznam čakateľov, preto, ak chcete mať istotu, je lepšie registrovať dieťa v dostatočnom čase vopred.

Dohodnite si s nami stretnutie