Náš prístup

Vychádzame z princípov vzdelávacej koncepcie talianskej lekárky Marie Montessori, ktorá sa dlhodobo venovala dôkladnému experimentálnemu pozorovaniu spontánnych prejavov detí, ktoré odrážali ich prirodzené vývinové potreby. 

Radi by sme vám aspoň čiastočne priblížili niektoré z nich, ktoré považujeme za kľúčové:


1. slobodný výber činností

Naše sprievodkyne nie sú animátorky, ale skôr pozorovateľky a najväčšie fanúšičky individuálneho vývinu každého dieťaťa. Vychádzame z presvedčenia, že dieťa samé najlepšie vie, aké sú jeho momentálne vnútorné potreby a záujmy a preto majú deti počas doobedného Montessori bloku možnosť samé rozhodovať o tom, na čom a ako dlho budú pracovať. Jediným pravidlom voľného výberu je, že každá aktivita musí byť najskôr odprezentovaná sprievodkyňou, potom už s ňou dieťa môže pracovať kedykoľvek.

2. Podpora samostatnosti

Vychádzame zo známeho hesla: „Pomôž mi, aby som to dokázal sám.“ Teda sme tu, keď nás dieťa potrebuje, ale nezasahujeme hneď, keď vidíme, že by mohlo zvládnuť výzvu samé. Deťom poskytujeme najskôr slovnú podporu a dôveru v ich schopnosti a až keď vidíme, že je daná situácia nad ich možnosti/schopnosti, ponúkame priamu pomoc.

 

3. Špecificky pripravené prostredie

Týmto nemyslíme iba konkrétne aktivity a materiály, ktoré nájdete u nás v policiach, ale celkové prispôsobenie prostredia triedy, kuchyne, šatne, spálne, či kúpeľne, tak aby sa deti v čo najväčšej miere boli schopné postarať samé o seba a o okolité prostredie. Všetko je prispôsobené výške detí. K dispozícii majú napr. nádobu s pitnou vodou, z ktorej si kedykoľvek počas dňa môžu načapovať vodu/čaj a napiť sa, bez akejkoľvek pomoci dospelého, ďalej rôzne handričky, metličky, či lopatky pre prípad, že sa niečo vyleje/vysype alebo živé kvety, ktoré môžu polievať a starať sa o ne. Tiež máme vyhradené miesta, kde si môžu počas dňa len tak nerušene oddýchnuť, prezerať knižku, prípadne pustiť si hudbu a relaxovať - opäť, bez nutnej asistencie dospelého.

4. Učíme sa navzájom

Sprievodkyňa nie je jediným zdrojom informácií. Keďže sme vekovo zmiešaná skupina, deti sa učia aj od seba navzájom. Staršie deti sú vedené k tomu, aby pomáhali mladším a naopak, mladšie deti majú možnosť pozorovať a učiť sa zvládať nové výzvy od svojich takmer rovesníkov.

5. Spolupráca

Nepodporujeme deti v súťaživosti a vzájomnom súperení, ale vedieme ich k spolupráci, vzájomnej pomoci, hľadaní spoločných riešení a kompromisov.

6. Chyba, náš kamarát

Nebojíme sa robiť chyby, práve naopak, sme vďační za príležitosť naučiť sa niečo nové.

7. Nehodnotíme, nechválime, netrestáme

Našim cieľom je neuhasiť vnútornú motiváciu dieťaťa vonkajšou (odmeny/tresty).

8. Pravidlá a hranice

Vždy na začiatku roka, prípadne podľa potreby, si spoločne nastavujeme pravidlá, ktorých cieľom je chrániť nás. Všetci sa tu chceme cítiť bezpečne a príjemne a spoločne prichádzame na to, že to sa dá dosiahnuť iba tým, že ich budeme navzájom rešpektovať. Sme presvedčení, že sloboda bez hraníc je deštruktívna. Samozrejme, hranice prispôsobujeme miere schopnosti detí niesť zodpovednosť za svoje konanie.

9. Prirodzené dôsledky

Ako sme už spomenuli, deti netrestáme, ale učíme ich niesť zodpovednosť za svoje činy. Ak sa dieťa napr. rozhodne neprezuť a vojsť dnu v zablatených gumákoch – nekričíme, netrestáme, ale vysvetlíme dôsledok – napr. podlaha je teraz špinavá, budeš ju potrebovať vyčistiť, aby sme si my ostatní, ktorí sme sa vyzuli, nezašpinili naše ponožky. Trváme na ich dodržaní.

 

10. Ukotvenie dieťaťa v realite

Deti v predškolskom veku ešte nevedia rozlíšiť fikciu a realitu, preto deťom neklameme, ale snažíme sa im čo najviac ukazovať reálny svet – pečieme, sadíme, chodíme do lesa, ale aj za kultúrou, cestujeme MHD, chodíme na sezónne nákupy na trh, skrátka žijeme bežný život. Mikuláš a Ježiško nám síce darčeky do škôlky nenosia, ale čaro Vianoc a iných sviatkov si vytvárame po svojom – láskavo, v pravde, ale samozrejme s rešpektom k špecifickým zvyklostiam jednotlivých rodín/krajín.

 
 

Prečo si vybrať centrum M16?

 

Individuálny

prístup

Vďaka menšej skupine (max. 17 detí/3 sprievodkyne) máme dostatočný priestor pristupovať ku každému z detí individuálne, v súlade s jeho aktuálnymi vývinovými potrebami. Vychádzame z tzv. senzitívnych období dieťaťa, čo sú vlastne obdobia, kedy je dieťa schopné oveľa ľahšie a rýchlejšie nadobudnúť novú zručnosť, resp, osvojiť si niečo nové.
 

Samostatnosť

dieťaťa

Deti sa snažíme viesť k čo najväčšej samostatnosti vo všetkých oblastiach, pretože sme presvedčení, že naša dôvera v ne a ich následná nezávislosť je najväčší dar, aký im môžeme dať. Deti k nám prichádzajú s rôznymi návykmi a tak začíname od úplne základných sebaobslužných činností (samostatné obliekanie, nakladanie si jedla atď.) Postupne rozširujeme hranice aj do iných oblastí (lozenie po stromoch, práca s ohňom atď.), vždy však s rozvahou a v rozmedzí, ktorého zodpovednosť sú už schopné uniesť.

 

Láskavá a rešpektujúca komunikácia

Rešpektujeme jedinečnosť, individuálne potreby a prežívanie každého dieťaťa. Nepotláčame žiadne emócie, ale naopak vytvárame bezpečné prostredie, v ktorom sa deti učia s nimi pracovať. Láskavo pristupujeme k deťom, ako k rovnocenným partnerom (v rozsahu zodpovednosti, ktoré sú už schopné uniesť) a učíme sa spoločne vyjadrovať naše potreby a požiadavky. Snažíme sa zakoreniť v deťoch jemnosť, citlivosť, ale aj dôležitosť schopnosti postaviť sa za seba a naše potreby.
 
 
INTERIÉR
EXTERIéR
AKTIVITY
VÝLETY
 
 

Náš tím

Majitelia, riaditeľka a montessori sprievodkyňa

S montessori pedagogikou sme sa zoznámili vďaka našej dcére. Hľadali sme pre ňu najlepšiu škôlku, osud nám doprial takúto viesť. Plní elánu, energie a pokory sme sa pustili cestou, ktorú chceme prejsť aj s inými deťmi a ich rodičmi – cestou rešpektujúcej výchovy.

Hlavná montessori sprievodkyňa

Verím, že každý z nás (vrátane detí) má v sebe niečo ako vnútorný kompas, ktorý keď sa naučíme počúvať a dôverovať mu, zavedie nás presne tam, kde v daný moment máme byť. Spoznanie a prijatie jedinečnosti každého z nás považujem za kľúčové, ak chceme žiť v mieri sami so sebou, ale aj s našim okolím. Mojim cieľom je sprevádzať deti na tejto ceste sebapoznania, osamostatňovania, formovania ich osobnosti a rastu, aby raz svojimi talentmi a jedinečnosťou obohatili svet a spravili z neho lepšie miesto.

Native speaker, montessori sprievodkyňa

I was born in Canada. I love teaching English to children in a fun and welcoming way. It is my passion to see how they learn and grow. I have been working in Montessori enviroments for over 3 years.

 
 

Počas školského roka ponúkame

 • Montessori prostredie a originálne pomôcky
 • Bilingválny slovensko-anglický program
 • Láskavý a rešpektujúci prístup 
 • Individuálny prístup ku každému dieťaťu
 • Odborný, neustále sa vzdelávajúci personál
 • Poobedné krúžky zamerané na rozvoj tvorivých a pohybových činností 
 • Sezónne športové aktivity
 • Vyvážená a zdravá strava
 • Mesačný report pre rodičov
 • Priebežné informovanie o dianí v škôlke prostredníctvom Whatsapp skupiny
 • Raz mesačne otvorená hodina pre rodičov s deťmi
 • Konzultácie 2x ročne
 • Vzdelávacie semináre a worshopy pre rodičov

Dohodnite si s nami stretnutie