Veronika

Veronika sa s montessori pedagogikou prvýkrát stretla počas vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Diametrálne odlišné názory na pedagogiku Márie Montessori v nej vzbudili záujem, a preto sa rozhodla navštíviť niekoľko seminárov zameraných na priblíženie základných princípov montessori pedagogiky. Počas jej pôsobenia v montessori škôlke sa presvedčila o tom, aké je dôležité rešpektovať prirodzený vývin dieťaťa, podporovať jeho senzitívne obdobia, poskytnúť mu slobodu v rámci bezpečných hraníc, ako aj podnetné prostredie prispôsobené jeho veku a potrebám. Uvedomujúc si dôležitosť pripravenosti dospelého v živote dieťaťa, sa rozhodla prihlásiť na diplomovaný kurz Montessori 0 – 3 pod záštitou Montessori ČR. Svoje odborné znalosti a praktické zručnosti si rozšírila na medzinárodnom certifikovanom kurze AMI pre asistentov v montessori jasliach a detských skupinách pod vedením lektorky Heidi Philippart v Montessori Institute Prague, ako aj na certifikovanom kurze zameranom na rešpektujúcu komunikáciu a opatrovateľskom kurze.