Zdenka

Zdenka sprevádza deti v montessori škôlkach siedmy školský rok. Začala v montessori jasliach v Bratislave, kde sprevádzala deti od 1,5 do 3 rokov. Tu objavila ako 2 ročné deti vedia byť úžasne samostatne. Po troch školských rokoch ju začala zaujímať montessori pedagogika pre deti vo veku 3-6 rokov. Odvtedy sprevádza deti tohto veku. Absolvovala Montessori vzdelávanie pre vek 0-3 roky v Bratislave, získala Český národný diplom Montessori vzdelávania pre vek 3-6 rokov v Prahe. Vzdeláva sa v Montessori pedagogike pre ZŠ v Bratislave. Najbližší jej je výrok Marie Montessori: „Pomôž mi, aby som to zvládol sám.“ Teší sa každému dňu, v ktorých objaví radosť, hravosť a hlboku koncentráciu detí.