Kristína

S Montessori pedagogikou sa Kristína stretla počas štúdia predškolskej pedagogiky. Vnímala, že sa deti v takomto prostredí môžu rozvíjať podľa svojich aktuálnych potrieb a sú vedené k samostatnosti, v rámci jasných hraníc. A to ju očarilo. Na základe toho sa Kristína rozhodla absolvovať základný montessori kurz pre vek 3-6 rokov u p. Štarkovej. Po kurze začala cestu sprievodcu v montessori škôlkach, kde si rýchlo uvedomila, že podstatou nie sú len pomôcky, či pripravené prostredie, ale najmä spôsob komunikácie. To bol dôvod, prečo neskôr absolvovala kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný u Kopřivovcov. Na ceste sprievodcu Kristínu bavia sústredené chvíle objavovania a momenty, keď veci dajú zmysel – „aha“ moment, ktorý vníma u detí ale aj sama v sebe. Vo voľnom čase rada chodí do prírody, má rada všemožné tvorivé činnosti a nikdy neodmietne dobrú kávu s priateľmi. 🙂