Katka

Katka

Po absolvovaní kurzu Rešpektovať a byť rešpektovaný a kurzov Nenásilnej komunikácie hľadala nové prístupy k deťom. Na tejto ceste objavila čaro „múdrej lásky“ Marie Montessori a jej nadčasovosť a univerzálnosť. S radosťou znovu a znovu prežíva AHA momenty batoliat, i

Kristína

S Montessori pedagogikou sa Kristína stretla počas štúdia predškolskej pedagogiky. Vnímala, že sa deti v takomto prostredí môžu rozvíjať podľa svojich aktuálnych potrieb a sú vedené k samostatnosti, v rámci jasných hraníc. A to ju očarilo. Na základe toho sa Kristína rozho

Lucia

S deťmi začala pracovať počas jej pôsobenia v Lotyšsku ako dobrovoľníčka v škole a v škôlke prostredníctvom Európskej dobrovoľníckej služby. Tu sa prvýkrát stretla s Montessori metódou, ktorá ju okamžite zaujala spôsobom učenia sa, prístupom a komunikáciou s deťmi, pokojom