Maťka

Maťka

Maťka sa dostala do Montessori sveta po skončení štúdia umenia. Objavila ho tak trochu náhodou, no hneď ju oslovil a plynule sa stala jeho súčasťou. Už počas štúdií sa naplno venovala deťom, či už na táboroch alebo workshopoch, teraz každý deň tvorí spolu s nimi. S deťmi sa r

Zdenka

Zdenka sprevádza deti v montessori škôlkach siedmy školský rok. Začala v montessori jasliach v Bratislave, kde sprevádzala deti od 1,5 do 3 rokov. Tu objavila ako 2 ročné deti vedia byť úžasne samostatne. Po troch školských rokoch ju začala zaujímať montessori pedagogika pre deti vo