Katka

Katka

Po absolvovaní kurzu Rešpektovať a byť rešpektovaný a kurzov Nenásilnej komunikácie hľadala nové prístupy k deťom. Na tejto ceste objavila čaro „múdrej lásky“ Marie Montessori a jej nadčasovosť a univerzálnosť. S radosťou znovu a znovu prežíva AHA momenty batoliat, i

Zdenka

Zdenka sprevádza deti v montessori škôlkach siedmy školský rok. Začala v montessori jasliach v Bratislave, kde sprevádzala deti od 1,5 do 3 rokov. Tu objavila ako 2 ročné deti vedia byť úžasne samostatne. Po troch školských rokoch ju začala zaujímať montessori pedagogika pre deti vo

Lucia

S deťmi začala pracovať počas jej pôsobenia v Lotyšsku ako dobrovoľníčka v škole a v škôlke prostredníctvom Európskej dobrovoľníckej služby. Tu sa prvýkrát stretla s Montessori metódou, ktorá ju okamžite zaujala spôsobom učenia sa, prístupom a komunikáciou s deťmi, pokojom