Veronika

Veronika

Veronika sa s montessori pedagogikou prvýkrát stretla počas vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Diametrálne odlišné názory na pedagogiku Márie Montessori v nej vzbudili záujem, a preto sa rozhodla navštíviť niekoľko seminárov zameran