Poldenný Montessori program je ideálny pre deti od 3-6 rokov. Funguje 5x týždenne, v čase od 8:00 do 13:00. Poldenný program môže trvať ľubovoľne dlho, podľa potrieb Vášho dieťatka. Sprievod rodiča je samozrejmosťou a je prispôsobený podľa potrieb dieťaťa a vzájomnej dohody. 
Poldenný program je ideálnou prípravou na prestup do nášho celodenného Montessori programu.