Škôločka je určená pre maximálne 5 detí vo veku od 2-3 rokov. Vaše dieťa sa zoznámi s montessori pripraveným prostredím, spoločne so skúseným sprievodcom bude prežívať praktický život a všetko s ním spojené – umývanie rúk, riadov, stolovanie, vešanie prádla, obliekanie, nalievanie, prelievanie, presýpanie… Kladieme veľký dôraz na sprevádzanie emócií v tomto období. Vaše dieťa sa naučí samostatnosti a bude pripravené na prechod do škôlky bez zbytočných stresov a silného emočného prežívania.