Celodenný program je pre deti od 3-6 rokov, 5x týždenne, v čase od 8:30 do 17:00. V celodennom programe sú k dispozícií desiata, obed a olovrant, detský bio čaj, voda Lucka. Viac info tu: martina@m16.sk