Herničky sú vhodné pre detičky od 1,5 – 3 rokov v sprievode rodiča, kde máte možnosť sa na nich zoznámiť s Montessori prostredím, pomôckami a samozrejme s nami. Prebiehajú 1x týždenne, trvajú 60minút a stretávajú sa na nich maximálne 4 deti. Na herničkách Vás sprevádza Montessori sprievodca, ktorý Vám kedykoľvek poradí a pomôže.

Herničky sú ideálnou prípravou pre prechod do adaptačnej škôločky a neskôr do Montessori škôlky.