Pre rodičov, ktorí neriskujú traumy pre svoje deti. Chcú, aby adaptácia prebehla čo najľahšie pre obe strany. Záleží im na individuálnej starostlivosti. Praktizujú Montessori, vzťahové a kontaktné rodičovstvo. Rešpekt k sebe a svojmu okoliu je pre nich veľmi dôležitý. Nikam sa neponáhľajú a vedia, že čas investovaný do svojho dieťaťa je ten najdôležitejší.

To je veľmi individuálne a závislé od dieťatka aj jeho rodičov. Niekomu trvá adaptácia týždeň a niekto potrebuje aj mesiac. Občas sa stáva, že dieťa sa adaptuje skôr, ako jeho mamina, ktorá na odlúčenie ešte nie je pripravená Všetko prispôsobíme potrebám vášho dieťatka, tak aby adaptácia prebehla hladko a bez zbytočných stresov.

Pracujeme v malom kolektíve detičiek, maximálny počet detí je 15 a neustále prítomné sú tri skúsené sprievodkyne.

Veríme, že stály kontakt s angličtinou detičkám v našej škôlke pomáha formovať dobrý základ do budúcna. Preto vždy jedna z našich sprievodkýň komunikuje s deťmi iba v angličtine.

Začíname každý deň o 8.00 hod. kedy sú deti plne bdelé a pripravené. V prípade poldenného Montessori programu končíme o 13.00 hod. a v prípade celodenného programu o 17:00

Poplatok zahŕňa poldenný program (8:00 – 13:00), resp. celodenný program (8:00 – 17:00) pre dieťa. Strava sa účtuje zvlášť v sume 5€ na deň, v ktorej je desiata, obed a olovrant.

K škôločke patrí uzavretý dvorček, kde trávime pravidelne čas od cca 11.00 do 12.00 hod.

U nás môžu byť rodičia spolu so svojim dieťatkom ľubovoľne dlho až do momentu, kedy to už dieťa zvládne samo a prítomnosť rodiča nepotrebuje. Tento krok spolu s rodičmi priebežne konzultujeme a hľadáme najlepšie riešenie.

Pokiaľ to kapacity dovoľujú, je možné nastúpiť aj počas roka. Postupne sa však na škôlku tvorí zoznam čakateľov, preto ak chcete mať istotu, je lepšie registrovať dieťa v dostatočnom čase vopred.

V tomto prípade Vám vieme urobiť úľavu z poplatku na základe vzájomnej dohody a len v prípade neprítomnosti dieťaťa dlhšie ako 1 mesiac.