Celodenný Montessori program je pre deti od 3-6 rokov, 5x týždenne, v čase od 8:00 do 17:00. V celodennom programe sú k dispozícií desiata, obed a olovrant, detský bio čaj, voda Lucka. Registrujte sa prosím a získajte viac informácií.